-->
Giáo nêm
Hotline: 0977317963

CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM PHỤC VỤ NGÀNH XÂY DỰNG VÀ CƠ KHÍ

Giáo nêm
  • Giá:Liên hệ
  • Thời gian cập nhật:10-04-2018 21:03:22
  • Lượt truy cập:1578

Số lượng mua:- +

Tổng thành tiền:0

Đặt hàng

Giới thiệu

Giáo nêm kích thước Ø48.1 x 2.0 x 0.6m

Giáo nêm kích thước Ø48.1 x 2.0 x 1.0m

Giáo nêm kích thước Ø48.1 x 2.0 x 2.0m

Giáo nêm kích thước Ø48.1 x 2.0 x 2.5m

Giáo nêm kích thước Ø48.1 x 2.0 x 2.7m

Giáo nêm kích thước Ø48.1 x 2.0 x 3.0m

 

image0051image007image009

Sản phẩm cùng loại

Giằng chéo giáo hoàn thiện
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm:
Giằng chéo giáo hoàn thiện

Liên hệ

Giáo hoàn thiện
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm:
Giáo hoàn thiện

Liên hệ

Giáo chống chữ A
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm:
Giáo chống chữ A

Liên hệ

Giáo hoa thị
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm:
Giáo hoa thị

Liên hệ

Giằng giáo hoa thị
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm:
Giằng giáo hoa thị

Liên hệ

Giằng giáo nêm
Giá: Liên hệ
Mã sản phẩm:
Giằng giáo nêm

Liên hệ

Ý kiến khách hàng